حدیث روز
حضرت علی (ع) - نوحه حضرت علی اکبر (ع)

حضرت علی (ع)

لطفاً به آرشیو موضوعی مراجعه کنید

نوحه حضرت علی‌اکبر علیه السلام


دریافت فایل صوتی

ای خــدا اکبـرم را فدا کردم
با لب تشنه از خود جدا کردم
لالۀ پرپر ای علی‌اکبر شبه پیغمبر ای علی‌اکبر
****
نالــه پیـوسته در قتلگـه کـردم
تو زدي دست و پا و من نگه کردم
لالۀ پرپر ای علی‌اکبر شبه پیغمبر ای علی‌اکبر
****
ای خــدا اکبـرم اِرباً اِربا شد
قطعه قطعه پیش چشم بابا شد
لالۀ پرپر ای علی‌اکبر شبه پیغمبر ای علی‌اکبر
****
اکبرم کشته در پیش چشمم شد
مثـل تسبیح پـاشیده از هم شد
لالۀ پرپر ای علی‌اکبر شبه پیغمبر ای علی‌اکبر
****
تو شدی کشته در بین دشمن‌ها
من شـدم بعد تو، بی‌کس و تنها
لالۀ پرپر ای علی‌اکبر شبه پیغمبر ای علی‌اکبر
****
عمّـه‌ات آمــده از حــرم بیـرون
تا بشوید به اشک از عُذارت خون
لالۀ پرپر ای علی‌اکبر شبه پیغمبر ای علی‌اکبر

دودریا اشک1 -غلامرضا سازگار

 

نوحه حضرت علی‌اکبر علیه السلامدریافت فایل صوتی

اجـر رسـالت شد شمشیر جفا
صورت اکبر را خون داده صفا
علی علَی الــدنیا بعـدک العَفا
****
داغ جوان سخت است از بهر پدر
بـا دیــدة گریــان می‌کنم نظــر
فــرق عــلی‌اکبر گـردیده دو تا
علی علَی الدنیا بعـدک العَفا
****
شد جگرم پاره ای اهل حرم
پاشیده شد از هم جسم اکبرم
عجب ادا گردید حق مصطفی
علی علَی الدنیا بعدک العفا
****
رفتی به دیدار جدّ و مادرت
غریب و تنها شد دیگر پدرت
صد پاره از شمشير گشته پيكرت
علی علَی الدنیا بعدک العفا
****
تا دَهَمت آب از اشک دخترم
بار دیگر برخیز رو کن به حرم
تـا مـن به‌ دنبـالت آیـم از قفـا
علی علَی الدنیا بعدک العفا
****
قـرآن پیغمبر پاره پاره شـد
آیات خونینش بی‌شماره شد
چگونه بردارم پیکرش ز جا
علی علَی الدنیا بعدک العفا
****
ماه من افتاده در دریـای خـون
دیگر نیازی نیست آید شمر دون
داغ عـلی‌اکـبر می‌کُـشد مــرا
علی علَی الدنیا بعدک العفا

دودریا اشک1 -غلامرضا سازگار

 

نوحه حضرت علی‌اکبر علیه السلام


دریافت فایل صوتی

اهل كوفه اهل كوفه
این جوان پیغمبر است الله اکبر
یـا علـی‌اکبر است الله اکبر
واویلا واویلا از دل ليلا
****
قد و قامت قد و قامت
در زمیـن کربـلا کـرده قیامت
یوسف زهرا سرت بادا سلامت
واویلا واویلا از دل ليلا
****
ام ليـلا ام ليـلا
می‌شود جسم جوانت پاره پاره
کن دعا برگردد از میدان دوباره
واویلا واویلا از دل ليلا
****
وامصيبت وامصيبت
بـا شهیـد کربـلا کـن نـاله‌ ای دل
کس ندیده یک شهید این همه قاتل
واویلا واویلا از دل ليلا
****
يابن الزهرا يابن الزهرا
خواهرت زینب زند بر سینه و سر
عمـه‌ات آيـد بـه استقبـال مـادر
واویلا واویلا از دل ليلا
****
ای جـوانان اي جـوانان
جای اشک از دیده با هم خون فشانید
بـر علـی‌اکبر همـه قـرآن بخــوانید
واویلا واویلا از دل ليلا
****
ای سکینه ای سکینه
بر علی‌اکبر بزن بر سر و سینه
بی برادر می‌روی سوی مدینه
واویلا واویلا از دل ليلا

دودریا اشک1 -غلامرضا سازگار 

آرام دل

آهسته برو میدان، ای میوة قلب من
تا چیده شوی از شاخ، آماده شده دشمن
خواهم که تماشای تو کنم
سیر قد و بالای تو کنم
آرام دل لیلا در آهم و در غوغا «تکرار»


خویت به علی مانَد، رویت به شه بطحا
کوتاهی عمر تو، ارث تو شد از زهرا
خواهم که تماشای تو کنم
سیر قد و بالای تو کنم
آرام دل لیلا در آهم و در غوغا «تکرار»

 

 

میوه قلب پدر

در خیمه های حسین گردیده محشر
عازم به میدان شده علی اکبر
آئینة خَیرُالوَراست آیینه و قرآن کجاست
در خیمه ها در حال غش افتاده لیلا
آه و واویلا، آه و واویلا «تکرار»

فرزند زهرا شده آتش به خرمن
علی اکبر روَد کفن به گردن
او در شجاعت حیدرست سر تا به پا پیغمبرست
عازم سوی معراج مثل ماه بطحا
آه و واویلا، آه و واویلا «تکرار»

ای یوسف از گرگان صحرا حذر کن
برگرد و بر حال من یکدم نظر کن
ای میوه ی قلب پدر آهسته تر آهسته تر
باب غریبت می شود تنهای تنها
آه و واویلا، آه و واویلا «تکرار»

 

 

بازار عشق

بازار عشق و عاشقی رونق گرفته
اکبر به کف جان بهر دین حق گرفته
خون سر او تاج او
میدان شده معراج او
محشر به پا شد «تکرار»


در نوبهار عمر و در فصل جوانی
شد عازم میدان به شوق جانفشانی
صد چشم تر دنبال او
صد نیزه استقبال او
محشر به پا شد «تکرار»اهل حرم از خیمه ها بیرون دویدند
با دیده از باغ رخ او گل بچیدند
هم جان به میدان می بَرد
هم از حرم جان می بَرد
محشر به پا شد «تکرار»
 

ماهی به سوی هاله ی عقرب روان شد
بر آخرین دیدار او زینب روان شد
مجمر به کف از سینه اش
عودش دل آئینه اش
محشر به پا شد «تکرار»


از نزد من در محضر خَیرُالبَشر رو
ای مه برو، اما کمی آهسته تر رو
ای بر علی نور دو عین
ای میوه ی قلب حسین
محشر به پا شد «تکرار»


 

قیامت

یوسف من سوی یعقوبت نظر کن
از هزاران گرگ این صحرا حذر کن
من غریبم، من غریبم، من غریبم «تکرار»
 
کرده ای محشر به پا زین قد و قامت
قامت تو می زند کوس قیامت
من غریبم، من غریبم، من غریبم «تکرار»
 
گر ببینم جسم چاکت من چه سازم
در غمت، با خنده ی دشمن چه سازم
من غریبم، من غریبم، من غریبم «تکرار»
 
کِی پسر اشک پدر را می پسندد؟
گر تو لبخندی زنی دشمن نخندد
من غریبم، من غریبم، من غریبم «تکرار»

 

 

خورشید

آه، پاره ی جگرم می روی از برم
اما ای پسرم آهسته آهسته
 
آه، رفتی ای مه، برو پیش من ره برو
سوی الله برو آهسته آهسته
 
آه، ای همه امیدم بین موی سفیدم
روی تو خورشیدم آهسته آهسته

 آه، ای همه حاصلم ای شمع محفلم
می شوی قاتلم آهسته آهسته

 

 

خال لب

روَد ای هاشمیان، اکبر من میدان
همه گیرید به کف، آینه با قرآن
این جگر پاره ی من هست و به نَخلم ثمَرست
حَجَرالأسوَدِ من خالِ لبِ این پسرست
پسرم آهسته


ای همه حاصل من، روشنای دل من
گر بمانم داغت می شود قاتل من
حاصل عمر منی و همه ی دلخوشی ام
ای مسیحا نفسم از چه ز غم می کشی ام
پسرم آهسته


روی تو چون ماهست، چون رسول الله ست
همچنان مادر من، عمر تو کوتاه ست
ماهِ رُخسار تو گر یوسف کنعان بیند
تا اَبد سُفره ی زیبایی خود برچیند
پسرم آهستهبرو ای ماه، برو، گر کِشم آه، برو
تا ببینم قد تو، پیش من راه برو
بسته ی موی تو ای سلسله گیسو آیم
گر روی بر سر تو با سر زانو آیم
پسرم آهسته


 

پریشان

دریافت فایل صوتی

ای روشنای دیده ام، ز چشم من، مرو
ای سرو قد کشیده ام، از این چمن، مرو

الا ای یوسف زهرا حذر از این بیابان کن
نگاهی هم ز دنبالت به یعقوب پریشان کن
آهسته تر برو، آهسته تر برو، آهسته تر برو «تکرار»

پدر پی پسر روان، زن ها پی پدر
زینب بیا که دل کَنَد، این پدر از پسر

ببینید احمد ثانی به معراجش شده عازم
بیایید از پی دیدن جوانان بنی هاشم
آهسته تر برو، آهسته تر برو، آهسته تر برو «تکرار»

ای نخل سربلندم که بالا گرفته ای
از آب دیده گان من، تو پا گرفته ای

همه صحرا پُر از گرگ است و این یوسف بود تنها
یقین لیلا ز داغ تو شود مجنون این صحرا
آهسته تر برو، آهسته تر برو، آهسته تر برو «تکرار»

 


تپش های دل

دریافت فایل صوتی

امید دل من کجا می روی
صدای تَپِش های دل نشنوی
علی جان علی علی جان علی
اُمید منی، اُمید منی
ندانی چه ها می کنی با دلم
به آتش چرا می کشی حاصلم
علی جان علی علی جان علی
اُمید منی، اُمید منی

سبک تر گذر کن که عمر منی
شکسته دلم، بیش ازین نشکنی
علی جان علی علی جان علی
اُمید منی، اُمید منی 
مگر عقده از کار دل وا کنم
برو راه، تا من تماشا کنم
علی جان علی علی جان علی
اُمید منی، اُمید منی


 

حضرت علی اکبر


دریافت فایل صوتی

اي بنـي هاشميان ميرود گل ميدان

همه گيريد به كف آينـه بـا قـرآن

اين جگر پاره‌ي من هست و به نخلم ثمرست

حَجَـر الأسـود مـن خـال لـب اين پسرست

پسرم آهسته

اي همه حاصل من روشنـاي دل من

رفتـي امّـا غـم تو مي‌شود قاتل من

حاصـل عمـر مني و همه‌ي دلخوشي‌ام

اي مسيحا نفسم از چه سبب مي‌كُشي‌ام

پسرم آهسته

روي تو چون ماهست چون رسول الله‌ست

همچنـان مــادر مـن عمـر تـو كوتاه‌ست

ماه رخسار تو گر يوسف كنعان بيند

تـا اَبَـد سفـره‌ي زيبائيِ خود برچيند

پسرم آهسته

برو اي ماه، برو گـر كشم آه، برو

تـا ببينـم قد تو پيش من راه برو

بسته‌ي موي تو اي سلسله گيسو آيم

گـر روي بـر سـر تو با سر زانو آيم

پسرم آهسته

 

فانوسهای اشک - علی انسانی


+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ساعت 21:50  توسط مهدوی نژاد  |